Mieskuoro Metsot

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste lomakkeiden käyttöön 13.2.2024

Rekisterinpitäjä: Mieskuoro Metsot Ry (1926641-5)
Johannanranta 14, 44100 Äänekoski

Verkkosivu: mieskuorometsot.fi

m.auvinen@elisanet.fi
040 727 9321

Miksi tietoja kerätään?

Yhteydenottolomakkeella kerään asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, mahdollisia lisätietoja, IP-osoitteen ja ajan jolloin lomake lähetettiin. Nämä tiedot kerätään, jotta voin kontaktoida yhteydenottopyynnön antanutta tahoa ja tarjota heille heidän tarvitsemaansa palvelua.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta a) “rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten”.

Rekisteri siis sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Halutun palvelun, mikäli se on tilauslomakkeen kautta lähetetty.
 • Mahdollisia lisätietoja
 • IP-osoitteesi

Ketkä tietoja vastaanottavat

Henkilötietojasi vastaanottavat

 • yhdistyksemme, Mieskuoro Metsot Ry
 • sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteemme ajan. Henkilötietoja tarvitaan mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Niitä ei erikseen poisteta koskaan. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä siirretä ETA-maiden ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai yhteistyökumppanin teknisen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet

 • Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy tietoihin
 • Oikaista tietoja
 • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Vastustaa tietojen käsittelyä
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Voit käyttää oikeuttasi laittamalla sähköpostia osoitteeseen m.auvinen@elisanet.fi ja pyytämällä jotakin yllämainituista. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Mitkä luovutettavat tiedot ovat pakollisia

Yhteydenottolomakkeen vastaanottamista katsellen pakollisia luovutettavia tietoja ovat nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Sinun ei ole pakko antaa muita tietoja, kuten katuosoitetta tai edustamasi yrityksen nimeä.